Rekrutacja krok po kroku

Zapraszamy na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie

 

Należy złożyć wymagane dokumenty oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Tryb: niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat

Wysokość czesnego:

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

I,II semestr – 2200 zł (za semestr)
III, IV semestr – 2300 zł (za semestr)
V, VI semestr – 2400 zł (za semestr)

Czesne można wpłacać w systemie ratalnym, terminy wpłat i wysokość rat czesnego znajdują się w Zarządzeniu Pełnomocnika Kanclerza (na dole strony).

Wysokość czesnego nie ulegnie zmianie przez cały okres studiowania.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, bez piątków.

Uczelnia posiada atrakcyjny system stypendialny. Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego (od I semestru);
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (od I semestru);
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
 • zapomogi (od I semestru);
 • stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.

Rekrutacja odbywa się on-line.

 1. REKRUTACJA ONLINE
 • Po wejściu na stronę IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów na stronie wsm.warszawa.pl) – załóż konto (rejestracja)
 • W czasie rejestracji podasz swój adres e-mail, który będzie Twoim loginem.
 • Na podany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz link aktywacyjny do systemu IRK.
 • Zaloguj się do systemu IRK.
 • Uzupełnij wymagane pola aż do zakładki wydruki: dane osobowe – zdjęcie (trzeba wgrać zdjęcie elektroniczne lub skan zdjęcia) – wykształcenie – kierunek.
 • Zeskanuj lub zrób zdjęcie i wgraj: świadectwo dojrzałości, w przypadku nowej matury – świadectwo ukończenia szkoły średniej, potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 • Po wykonaniu powyższych czynności, prosimy wydrukować:
  • podanie o przyjęcie (kwestionariusz osobowy)
  • formularz uzupełniający dane osobowe,
  • formularz RODO,
  • podpisać wszystkie dokumenty w wymaganych miejscach
 • Opłatę rekrutacyjną oraz czesne można wpłacić w kasie Filii lub na konto Filii WSM w Ciechanowie: 38 1500 1386 1213 8002 0944 0000 zgodnie z harmonogramem wpłat podanym na dole strony.
 • Umowa o studiowaniu – znajduje się na dole strony (do wglądu), podpisuje się w dziekanacie przy składaniu dokumentów.

DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW

Wszystkie wydrukowane i podpisane dokumenty oraz oryginały wszystkich dokumentów (świadectw, zdjęcie wraz z kopiami) należy dostarczyć do siedziby Uczelni

KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

 • Podanie o przyjęcie
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury – kserokopia wydanego przez szkołę średnią – oryginał do wglądu
 • W przypadku nowej matury – kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – oryginał do wglądu
 • Jedna aktualna fotografia 35×45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego)
 • Formularz uzupełniający dane osobowe kandydata na studia – oryginał dowodu osobistego do wglądu
 • Formularz RODO
 • Umowa (do wypełnienia w dziekanacie)

Dziekanat Filii WSM w Ciechanowie czynny w godz:

poniedziałek, wtorek: 9.00 – 15.00

środa: 9.00 – 17.00

czwartek, piątek: 9.00 – 15.00

Filia WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie

Żórawskiego 5, 06 – 400 Ciechanów

tel. (23) 672-50-61, tel / fax (23) 672-93-33

Rekrutacja na studia II stopnia (on-line): informacje znajdują się na stronie www.wsm.cnow.pl w zakładce Rekrutacja.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Umowa (do wglądu)

Zarządzenie Pełnomocnika Kanclerza – czesne

Komentowanie jest wyłączone.