Kierunki studiów

 

Filia WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie oferuje studia na kierunku zarządzanie prowadzone w trybie niestacjonarnym.  Wydział zatrudnia szereg uznanych w kraju i na świecie wykładowców, w tym pracujących w czołowych uczelniach publicznych, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości nauczania oraz kształcenie wykwalifikowanej kadry absolwentów. Pracownicy Filii prowadzą liczne badania z zakresu zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych, aktywnie współpracując z praktykami gospodarczymi na polu doradztwa i dokształcania kadry menedżerskiej. Efektem tych prac są publikacje w czołowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych.

Pracownicy Filii są także autorami uznanych podręczników oraz innych opracowań dydaktycznych dla studentów. Od 2007 roku Filia prowadzi czasopismo „Rocznik Naukowy”. Rocznik zawiera artykuły z zakresu kierunków prowadzonych przez Filię i przedmiotów powiązanych z tymi kierunkami, m.in. ekonomii, finansów, zarządzania, prawa, administracji, matematyki, czy informatyki.  Rocznik Naukowy Filii WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie stanowi czasopismo punktowane zgodnie z wykazem prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w ewaluacji MNiSzW posiada 7pkt.

Kierunki studiów Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych wzbogaca oferta różnorodnych specjalności, umożliwiających studentom zdobycie praktycznych umiejętności i kompetencji aktualnie liczących się rynku pracy: na kierunku zarządzanie oferowane są następujące specjalności:

Komentowanie jest wyłączone.