Marketing

MARKETING

 

Kwalifikacje absolwenta – studia I stopnia

 

W ramach oferowanej specjalności absolwent zdobywa wiedzę i kwalifikacje z zakresu oceny pozycji firmy na rynku, analizy i badań rynku – motywów, intencji, wzorów zakupu i konsumpcji, preferencji i satysfakcji klientów, organizowania działalności logistycznej, opracowywania kampanii promocyjnej z wykorzystaniem marketingu bezpośredniego i public relations, obsługi klientów i utrzymywania więzi z klientami, marketingu turystyki i środków produkcji, budowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
Absolwent posiada kompetencje niezbędne do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności menedżerskich w organizacjach gospodarczych, publicznych, a zwłaszcza na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, analizy i badań rynku, ds. reklamy, menedżera produktu, public relations, ds. dystrybucji i sprzedaży, ds. obsługi klientów i interesantów.
Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej, zdolność organizowania pracy zespołowej.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów

  • Strategie marketingowe
  • Marketing usług ubezpieczeniowych
  • Marketing w handlu i usługach

Komentowanie jest wyłączone.