Rachunkowość i controlling

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING

 

Kwalifikacje absolwenta – studia I stopnia

 

W ramach oferowanej specjalności absolwent zdobywa wiedzę specjalistyczną w dziedzinie prowadzenia rachunkowości i wykorzystania controllingu w przedsiębiorstwie i kwalifikacje z zakresu rachunkowości małych firm, rachunku kosztów i controllingu, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości budżetowej, rachunkowości komputerowej i analizy sprawozdawczości finansowej.
Absolwent jest przygotowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, klasyfikacji i kontroli kosztów działalności przedsiębiorstwa, kalkulacji kosztów wytwarzania, wykorzystywania informacji z systemu informacyjnego rachunkowości i controllingu na potrzeby budżetowania i zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów

  • Rachunkowość i analiza finansowa
  • Rachunkowość zarządcza
  • Matematyka finansowa

Komentowanie jest wyłączone.