Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

 

Kwalifikacje absolwenta – studia I stopnia

 

Program kształcenia w ramach specjalności umożliwia absolwentom zdobycie usystematyzowanej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym także form jego funkcjonowania oraz współpracy organów w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwent specjalności może wykształcić umiejętność poszukiwania prawidłowości w działaniach państw związanych z różnymi aspektami bezpieczeństwa państwa jak również określenia efektywności stosowanych metod oraz narzędzi z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa.
Absolwent zna istotę i uwarunkowania bezpieczeństwa oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Analizuje i stosuje zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej oraz wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem na szczeblu centralnym w RP
  • Zarządzanie bezpieczeństwem na szczeblu lokalnym
  • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Komentowanie jest wyłączone.