Zarządzanie logistyką

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

 

 

Kwalifikacje absolwenta – studia I stopnia

 

Absolwent specjalności Zarządzanie logistyką posiada wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz zarządzania przedsiębiorstwem transportowym. Potrafi wskazywać i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem logistycznym przedsiębiorstwem ponieważ postrzega funkcjonowanie przedsiębiorstwa w otoczeniu jako ogniwa w łańcuchu dostaw. Zna podstawowe zasady organizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz potrafi zaprojektować powiązania procesowe w logistyce zaopatrzenia, logistyce produkcji i logistyce dystrybucji.
Absolwenci specjalności są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach transportowych, jak i w przedsiębiorstwach, w których występują procesy logistyczne, czyli praktycznie w każdej firmie handlowej jak i produkcyjnej.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów

  • Logistyka produkcji
  • Badania operacyjne
  • Logistyka zaopatrzenia i transportu

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.