Zarządzanie w bankowości i finansach

ZARZĄDZANIE W BANKOWOŚCI I FINANSACH

 

Kwalifikacje absolwenta – studia I stopnia

 

W ramach oferowanej specjalności absolwent zdobywa wiedzę i kwalifikacje z zakresu systemu finansowego w Polsce i na świecie, polityki pieniężnej, polityki kredytowej i zarządzania bankiem komercyjnym, operacji bankowych oraz rynku kapitałowego, papierów wartościowych i operacji giełdowych. Absolwent dysponuje wiedzą o pieniądzu i innych instrumentach finansowych, finansach publicznych, finansach przedsiębiorstw i innych sektorów gospodarki. Zna zasady działalności banku centralnego, banków komercyjnych, polityki pieniężnej i operacji bankowych. Posiada wiedzę na temat funkcjonowania rynków finansowych. Zdobyta wiedza daje dobre podstawy do zarządzania aktywami finansowymi podmiotów gospodarczych.
Absolwent jest przygotowany do merytorycznej pracy w różnych dziedzinach gospodarki finansowej przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Dzięki zdobytym kwalifikacjom może kierować zespołami ludzkimi w zakresie realizacji specjalistycznych zadań w dziedzinie finansów i bankowości w przedsiębiorstwach, bankach, organach sektora publicznego i innych.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów

  • Papiery wartościowe i operacje bankowe
  • Elementy bankowości inwestycyjnej
  • Matematyka finansowa

Komentowanie jest wyłączone.