Zarządzanie w oświacie

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

 

Kwalifikacje absolwenta – studia I stopnia

 

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką zarządzania placówkami oświatowymi. Program specjalności przygotowuje do elastycznego zarządzania instytucjami oświatowymi w świecie dynamicznych zmian, stąd uwzględniono m. in. kwestie dotyczące adaptacji oraz elastyczności postaw i kwalifikacji.

Absolwent specjalności uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności do sprawnego zarządzania szkołą zarówno publiczną i niepubliczną oraz placówką oświatową. Absolwent specjalności potrafi opracować wizję oraz program rozwoju szkoły/placówki/. Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów przygotowują także do zakładania i prowadzenia działalności edukacyjnej w sektorze niepublicznym. Specjalność przygotowuje do zarządzania/pracy i współpracy z organizacjami pozarządowymi jak również umiejętność zakładania organizacji niepublicznych.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów

  • Podstawy pedagogiki
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w oświacie
  • Zarządzanie podstawowymi placówkami oświatowymi

Komentowanie jest wyłączone.