Zarządzanie w sektorze publicznym

ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM

 

Kwalifikacje absolwenta – studia I stopnia

 

Absolwent posiada wykształcenie menadżera sektora publicznego, rozumiejącego misję i interes społeczny, myślącego w sposób kreatywny, właściwy organizacji uczącej się i otwartego na nowe sposoby zarządzania w administracji publicznej. Może być liderem samorządowym; będzie posiadał umiejętność interdyscyplinarnego myślenia. Absolwent nabywa umiejętności m.in. w zakresie strategicznego zarządzania rozwojem gospodarczym, zarządzania majątkiem komunalnym, zasad współpracy w układzie partnerstwa publiczno-prywatnego, przestrzennych aspektów gospodarowania i ochrony środowiska oraz zarządzania finansami publicznymi.

Absolwent po ukończeniu specjalności może zajmować stanowiska administracyjne w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagających od niego profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów

  • Finanse samorządowe
  • Zarządzanie i strategie rozwoju regionu
  • Kontrola w administracji

Komentowanie jest wyłączone.