Zarządzanie w służbie zdrowia

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA

 

Kwalifikacje absolwenta – studia I stopnia

 

Absolwent zdobywa kwalifikacje odpowiednie do zarządzania w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia. Posiada kompleksową wiedzę, dającą teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w nowoczesnej ochronie zdrowia.

Zdobywa wiedzę związaną z otoczeniem prawnym i ekonomicznym działania jednostek służby zdrowia. Ponadto poznaje akty prawne regulujące problematykę, jaką w systemie opieki zdrowotnej odgrywają organy administracji publicznej, relacje zachodzące pomiędzy tymi organami a jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, także w procesie restrukturyzacji i przekształceń.

W ramach oferowanej specjalności absolwent poznaje problematykę pomocy publicznej dla jednostek ochrony służby zdrowia oraz formy prawne w jakich działać będą mogły jednostki organizacyjne służby zdrowia.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów

  • Organizacja i funkcjonowanie służby zdrowia
  • Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej
  • System ochrony zdrowia w Polsce

Komentowanie jest wyłączone.