O nas

Filia WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie jest wydzieloną jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Została powołana do życia w 2001 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej DSW-2-0145-88/AM Rej 60/01 z dnia 29.03.2001 roku.

 

Misją szkoły w Ciechanowie jest tworzenie warunków do zdobywania wiedzy przez studentów pochodzących z Ciechanowa i okolic.

Filia WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie w swojej około 20-letniej działalności doskonale wkomponowała się w funkcjonowanie 46 tys. miasta. Szkoła posiada dobre kontakty z instytucjami samorządowymi szczebla miejskiego i powiatowego.

Wydział prowadzi nauczanie na studiach I stopnia na kierunku zarządzanie z licznymi specjalnościami:

Nasi absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych. Uzyskują również umiejętność analizy otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa w tym jego podstawowych strategii marketingowych. Kadrę naukową Filii WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie stanowią doświadczeni pedagodzy o bardzo bogatym dorobku naukowym. Do roku 2019 mury naszej uczelni opuściło ok. 2,5 tys. absolwentów.

Komentowanie jest wyłączone.