Biblioteka

 

Bibliotekę Filii WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie prowadzi Mirosława Lewandowska-Wołosz.

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI:

poniedziałek – piątek  w godz. 8.00-15.00 (informacja w dziekanacie)

sobota w godz. 9.00-14.00 (tel. 6725061, wew. 18), w dni zjazdowe

W okresie przerwy wakacyjnej, tj. do dnia 30.09 bieżącego roku biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Wykaz książek

 

Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych Filii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z Siedzibą w Ciechanowie posiadają  studenci, którzy na podstawie legitymacji studenckiej założyli konto w Bibliotece.

Dane osobowe gromadzone w Bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki  jest bezpłatne

Materiały biblioteczne wypożyczane są na okres 30 dni, z możliwością kilkukrotnego przedłużenia.

Osoby korzystające ze zbiorów Biblioteki ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone im materiały biblioteczne.  W razie zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest obowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, Kanclerz Filii WSM lub Kierownik Dziekanatu ustala sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki (np. wyznacza do odkupienia inną pozycję).

Absolwenci oraz osoby opuszczające uczelnię, będące czytelnikami Biblioteki zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.

W związku z aktualną sytuacją w Bibliotece obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk. Zwracane książki poddawane są kilkudniowej kwarantannie, zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Nie ma możliwości korzystania z czytelni, materiały biblioteczne wypożyczane są wyłącznie na zewnątrz.

Zachęcamy studentów do korzystania również ze zbiorów naukowych bibliotek publicznych i pedagogicznych w miejscu zamieszkania. Niektóre z nich, jak np. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, mają na miejscu dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA. Oferują też czytelnikom bezpłatne korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA (na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej czterech filii: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników (aktualnie dostęp do serwisu do 21 listopada 2020 r.).  

Warto korzystać też z publikacji dostępnych w Internecie, np. na platformie Biblioteki Narodowej polona.pl oraz w licznych bibliotekach cyfrowych, do których przeszukiwania służy wyszukiwarka Federacji Bibliotek Cyfrowych: fbc.pionier.net.pl

Przydatne mogą być również strony innych uczelni i wydziałów o pokrewnych profilach, oferujące publikacje w formacie pdf, a także baza czasopism humanistycznych: bazhum.muzhp.pl

Komentowanie jest wyłączone.