Interesariusze zewnętrzni

 

Filia WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie ma podpisanych 6 umów o współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Wśród podmiotów zewnętrznych współpracujących ze szkołą znajdują się jednostki administracji samorządowej, rządowej, zakłady budżetowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, stowarzyszenia wspierające ideę przedsiębiorczości społeczno-gospodarczej subregionu ciechanowskiego.

Do najważniejszych partnerów Filii WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie należą:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
 • Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
 • Europejskie Towarzystwo Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya
 • Manhatan Academy w Ciechanowie
 • BGŻ BNP Paribas
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Ciechanowie
 • Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z oo. w Ciechanowie.

Interesariusze zewnętrzni są członkami Wydziałowej Komisji d/s Jakości Kształcenia i uczestniczą w jej pracach. W ramach współpracy studenci Filii WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie mają możliwość odbywania praktyk studenckich, uczestniczenia w konferencjach naukowych, debatach, spotkaniach dotyczących ekonomii społecznej, a także szkoleniach i seminariach.

Komentowanie jest wyłączone.