Kadra naukowa

 

abuszko_ok

 

dr hab. Andrzej Buszko 

Czytaj więcej

– prof. UWM, posiada długoletnią praktykę zawodową. Pracował w kraju i za granicą na kierowniczych stanowiskach, m.in.w Uponor Oy, Budimex, Polomex-Cekop. Pracował także w dyplomacji. Był konsulem handlowym w Hong Kongu.

Aktualne zainteresowania naukowo –  badawcze dotyczą:

 • procesów transformacji gospodarki
 • pomiaru i modelowania zjawisk oraz procesów ekonomicznych
 • projektowania systemów zarządzania
 • analizy strategicznej
 • zachowań organizacyjnych w czasach burzliwych.

Prowadzi następujące zajęcia:

 • zachowania organizacyjne
 • marketing
 • zarządzanie logistyką
 • logistyka produkcji
 • logistyka zaopatrzenia i transportu.

Zwiń

 

 

 

 

jrusinek_ok  

prof. dr hab. Jan Rusinek

Czytaj więcej

– absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. nauk matematycznych. Pracuje w Wyższej Szkole Menedżerskiej od 20 lat. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu matematyki, informatyki, fizyki matematycznej, zastosowań matematyki i informatyki w ekonomii i dydaktyce.

Napisał kilka podręczników m.in. z matematyki dla studentów zarządzania, statystyki matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, matematyki finansowej.

Prowadzi następujące zajęcia:

 • matematyka
 • matematyka finansowa
 • statystyka
 • badania operacyjne.

Zwiń

 

 

 

profszczęsny_ok  

prof. dr hab. Wiesław Szczęsny

Czytaj więcej

– studia i doktorat w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Habilitacja w 2000 r. w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. W 2002 r. mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Do 2013 r. kierował zespołem Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UW. Wcześniej pracował w Instytucie Rozwoju i Studiów Strategicznych Warszawie oraz w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP. Współpracował także z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych w okresie transformacji gospodarki polskiej. Od wielu lat jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Wypromował trzech doktorów ekonomii oraz ponad 140 magistrów, głównie z zakresu zarządzania finansami, polityki fiskalnej i analizy finansowej. Autor kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych i prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W formie książek ukazały się m. in.  „Firma w otoczeniu fiskalnym”, Difin 2001; „Finanse i zarządzanie”, Oficyna Wydawnicza WSM 2007;  „Finanse. Zarys wykładu”, Difin 2009. Był współautorem i redaktorem naukowym m. in.: „Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w przedsiębiorstwie”, C.H. Beck 2010;  „Finanse firmy; Jak zarządzać kapitałem”, C.H. Beck 2012.

Współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, pełnił funkcje wiceprezesa zarządu i przewodniczącego Rady Naukowej Oddziału Warszawskiego. Obecnie członek Rady Naukowej PTE przy Zarządzie Krajowym. Zainteresowania pozazawodowe to filozofia i turystyka górska.

Prowadzi następujące zajęcia:

 • finanse
 • finanse przedsiębiorstw.  

Zwiń

 

 

 

 

wgrygolec_ok  

dr Władysław Grygolec

Czytaj więcej

– dr nauk humanistycznych; socjolog. Specjalności: socjologia ogólna, metodologia badań społecznych.

Wieloletni nauczyciel akademicki, z doświadczeniem zawodowym w administracji państwowej i gospodarczej oraz w badaniach opinii i rynku. Uczestniczył w badawczych programach rządowych i resortowych.

Autor kilkudziesięciu publikacji w tym : Wstęp do metod i technik badań socjologicznych (1986) oraz dwóch rozdziałów „Postępowanie nabywców” i „Segmentacja rynku” w: L. Białoń (red.) Marketing. Problemy podstawowe. 2011

Prowadzi następujące zajęcia:

 • socjologia
 • psychologia
 • nauki o przedsiębiorstwie
 • marketing
 • badania marketingowe
 • strategie marketingowe
 • marketing w handlu i usługach.

Zwiń

 

 

 

 

dr Monika Filipiuk

Czytaj więcej

Prowadzi następujące zajęcia:

 • rachunkowość finansowa
 • rachunkowość i analiza finansowa
 • rachunkowość zarządcza
 • zarządzanie projektami
 • zamówienia publiczne
 • finanse samorządowe.

Zwiń

 

dr Barbara Pawłowska

Czytaj więcej

Prowadzi następujące zajęcia:

 • makroekonomia
 • podstawy bankowości
 • zarządzanie jakością
 • papiery wartościowe i operacje bankowe
 • zarządzanie i strategie rozwoju regionalnego.

Zwiń

 

mgr Andrzej Długołęcki

Czytaj więcej

Prowadzi następujące zajęcia:

 • prawo pracy
 • polityka zatrudnienia i rynek pracy.

Zwiń

 

mgr Waldemar Osowiecki

Czytaj więcej

Prowadzi następujące zajęcia:

 • ochrona własności intelektualnej
 • bezpieczeństwo publiczne
 • prawo spółek
 • zarządzanie bezpieczeństwem na szczeblu centralnym w RP
 • zarządzanie bezpieczeństwem na szczeblu lokalnym.

Zwiń

 

mgr Ewa Pozaroszczyk

Czytaj więcej

Prowadzi następujące zajęcia:

 • informatyka w zarządzaniu
 • technologie informacyjne
 • podstawy pedagogiki
 • zarządzanie podstawowymi placówkami oświatowymi
 • ZZL w oświacie.

Zwiń

 

mgr Elżbieta Szymanik

Czytaj więcej

Prowadzi następujące zajęcia:

 • zamówienia publiczne
 • polityka gospodarcza
 • zarządzanie i strategie rozwoju regionalnego
 • kontrola w administracji.

Zwiń

 

mgr Rafał Zadrożny

Czytaj więcej

– prowadzi zajęcia z języka angielskiego.

Zwiń

 

dr Karol Wojtowicz

mgr Bogusława Kaszuba

mgr Ryszard Dziliński

 

 

Komentowanie jest wyłączone.