Rocznik naukowy 2007

ROCZNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA w Ciechanowie[RESEARCH YEARBOOK Faculty of Management in Ciechanów]
Całość[Whole]pobierz/wyświetl
SPIS TREŚCI[TABLE OF CONTENTS]
Jerzy Omieciński Od Redakcji [Foreword]pobierz/wyświetl
Ekonomia i finanse [Economy and Finances]
Wiesław Szczęsny; Wpływ wydatków publicznych na konkurencyjność gospodarki [Influence of Public Expenses on Competitiveness of the Economy]pobierz/wyświetl
Roman Goryszewski; Wokół poglądów na rolę pieniądza w gospodarce w historii i teorii ekonomii (Część I: Starożytny ”merkantylizm” grecki – próba identyfikacji) [Significance of Money in Economy in History and Theory of Economy]pobierz/wyświetl
Barbara Pawłowska; Ocena standingu banków w świetle mikroekonomicznej teorii przedsiębiorstw [Evaluation of Banks’ Standing in the Light of the Microeconomical Theory of Enterprises]pobierz/wyświetl
Janusz Arcipowski; Kredyty preferencyjne dla rolnictwa w gospodarce rynkowej [Preferential Credit for Agriculture in Market Economy]pobierz/wyświetl
Prawo i zarządzanie [Law and Management]
Wacław Huba; Prawo rzeczowe według Kodeksu Napoleona [Property Law, in Particular Ownership, According to Napoleon Code]pobierz/wyświetl
Roman Lusawa; Rerum novarum – pierwsza encyklika społeczna (15 maja 1891) [Rerum Novarum – First Social Encyclical (15 May 1891)]pobierz/wyświetl
Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń; Innowacyjność a strategia rozwoju przedsiębiorstwa [Innovativeness and Corporate Development Strategies]pobierz/wyświetl
Informatyka i matematyka [Information Technologies and Mathematics]
Lech Jaczynowski, Emilia Jaczynowska; ABC – Atanasoff Berry Computer – 1939 [ABC – Atanasoff Berry Computer – 1939]pobierz/wyświetl
Andrzej Grzebieniak; Światowe trendy na rynku telekomunikacyjnym i internetowym [Global Trends on the Telecommunications and Internet Market]pobierz/wyświetl
Michał Bernardelli; Algorytmy z użyciem formuł wstecznego różniczkowania [Algorithms With the Use of Reverse Differentiation Formulas]pobierz/wyświetl
Jan Rusinek; Algorytm permutowania w TeX-u zastosowany do informatyzacji procesu egzaminacyjnego [Algorithm of TeX Permutation Applied for Introducing Information Technology into the Examination Process]pobierz/wyświetl
Przegląd piśmiennictwa [Review of the Literature]
Leokadia Oręziak; Recenzja pracy dr hab. Wiesława Szczęsnego „Finanse i zarządzanie” [A Review of W. Szczęsny’s Book „Finances and Management”]pobierz/wyświetl
Streszczenia w języku angielskim [Abstracts in English]pobierz/wyświetl
Informacja o autorach opracowań zamieszczonych w niniejszym numerze [Information on the Authors]pobierz/wyświetl

Komentowanie jest wyłączone.