Rocznik naukowy 2008

ROCZNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA w Ciechanowie[RESEARCH YEARBOOK Faculty of Management in Ciechanów]
Tom II Zeszyt 1-2 (2008)
Całość[Whole]pobierz/wyświetl
SPIS TREŚCI[TABLE OF CONTENTS]
Strony tytułowe [Title pages]pobierz/wyświetl
Ekonomia i finanse [Economy and Finances]
Marian Daniluk; Inwestorzy i inwestowanie na rynku kapitałowym [Investors and Investing in Capital Market]pobierz/wyświetl
Wojciech Gasparski; Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej [For Citizens’ Economic Republic]pobierz/wyświetl
Roman Lusawa, Ewa Pręgowska; Procesy demograficzne i ich wpływ na rozwój gospodarczy województwa mazowieckiego [Demographic Processes and Their Impact of Economic Growth in Mazovian Voivodeship]pobierz/wyświetl
Prawo i zarządzanie [Law and Management]
Mirosław Sułek; Trzy działy prakseologii [Three Sections of Praxiology]pobierz/wyświetl
Andrzej Buszko; Rola logistyki w reformach handlu zagranicznego na przykładzie państw rozwijających się [Role of Logistics in the Reforms of Foreign Trade Based on Developing Countries]pobierz/wyświetl
Konrad Wawrzyniak; Wpływ otoczenia makroekonomicznego na zarządzanie przedsiębiorstwem sektora energetycznego [The Influence of Economic Environment in Energy Sector Companies] pobierz/wyświetl
Informatyka i matematyka [Information Technologies and Mathematics]
Anna Rusinek; Nierówność maksymalna dla sum niezależnych zmiennych losowych [Maximal Inequalites for Sums of Independent Random Variables]pobierz/wyświetl
Marek Aleksander Kowalski; Obliczanie i reprezentacja czołowych funkcji kulistych [Computing and Reprezenting Prolate Spheroidal Wave Functions]pobierz/wyświetl
Jan Rusinek; Pliki do odczytu i zapisu w TeX-u – zastosowanie do przetwarzania wyników egzaminu [Imput Stream and Output Stream Files in TeX – an Aplication to Examination Results Generationpobierz/wyświetl
Przegląd piśmiennictwa [Review of the Literature]
Leszek Sidz; Recenzja książki Jana Rusinka „Matematyka dla studentów zarządzania” [Review of „Mathematics for Management Students’ by Jan Rusinek]pobierz/wyświetl
Ku czci [In Memory of]
Kazimierz Doktór; Wspomnienie o profesor Salomei Kowalewskiej
[Memoirs about Professor Salomea Kowalewska]pobierz/wyświetl
Streszczenia w języku angielskim [Abstracts in English]pobierz/wyświetl
Informacja o autorach opracowań zamieszczonych w niniejszym numerze [Information on the Authors]pobierz/wyświetl
ROCZNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA w Ciechanowie[RESEARCH YEARBOOK Faculty of Management in Ciechanów]
Tom II Zeszyt 3-4 (2008)
Całość[Whole]pobierz/wyświetl
SPIS TREŚCI[TABLE OF CONTENTS]
Strony tytułowe [Title pages]pobierz/wyświetl
Ekonomia i finanse [Economy and Finances]
Barbara Pawłowska; Przewidywane konsekwencje implementacji Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej dla banków w Polsce [Anticipated Results of the Implementation of the New Basel Capital Agreement for Polish Banks]pobierz/wyświetl
Prawo i zarządzanie [Law and Management]
Lech Jaczynowski, Maria Rotkiewicz; Tayloryzm a inne obszary wiedzy [Taylor’s Theories Versus Other Areas of Knowledge]pobierz/wyświetl
Andrzej Grzebieniak; Ryzyko katastroficzne i rola państwa w jego zarządzaniu [Catastrophic Risk and Role of State in its Management] pobierz/wyświetl
Marian Mroziewski; Koncepcja kreowania przedsiębiorczej kultury organizacyjnej w podejściu normatywno-ewolucyjnym [The Idea of Culture Entrepreneurship Creation in the View of Normative and Evaluation Aspect] pobierz/wyświetl
Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk; Pojęcie małżeństwa w prawie polskim i prawie kanonicznym [The Concept of Marriage in Polish Law and Canon Law]pobierz/wyświetl
Informatyka i matematyka [Information Technologies and Mathematics]
Michał Bernardelli; Użycie Microsoft Excel do rozwiązywania zadań optymalizujących [Applications of Microsoft Excel Program for Solving Streamlining Tasks] pobierz/wyświetl
Mariusz Kozakiewicz; Algorytm równoległego rozwiązywania zagadnień eliptycznych z wykorzystaniem metody mortarowej [Mortar Parallel Algorithm for Solving Elliptic Partial Differential Equations]pobierz/wyświetl
Leszek Sidz; Zagadnienie sterowalności dla równań Lame [Controllability of Lame’s Equations]pobierz/wyświetl
Przegląd piśmiennictwa [Review of the Literature]
Wacław Huba; Recenzja książki Janusza Kamińskiego ”Nadzór bankowy. Regulacje systemowe i prawne” [The Review of “Bank Auditing. System and Legal Regulations” by Janusz Kamiński] pobierz/wyświetl
Lech Jaczynowski; Recenzja książki Jerzego Kisielnickiego “Zarządzanie” [Review of “Management” by Jerzy Kisielnicki]pobierz/wyświetl
Ku czci [In Memory of]
Stanisław Dawidziuk; Ku pamięci profesora Leszka Krzyżanowskiego [Memorial to Professor Leszek Krzyżanowski]pobierz/wyświetl
Kongresy, konferencje, sympozja [Congresses, Conferences and Symposia]
Od Redakcji [Editorial]; Czwartki u Ekonomistów [Thursday Meetings of Economists]pobierz/wyświetl
Streszczenia w języku angielskim [Abstracts in English] pobierz/wyświetl
Informacja o autorach opracowań zamieszczonych w niniejszym numerze [Information on the Authors]pobierz/wyświetl
Spis treści za rok 2008 pobierz/wyświetl

Komentowanie jest wyłączone.