Rocznik naukowy 2011

ROCZNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA w Ciechanowie[RESEARCH YEARBOOK Faculty of Management in Ciechanów]
Tom V Zeszyt 1-4 (2011)
Całość[Whole]pobierz/wyświetl
SPIS TREŚCI[TABLE OF CONTENTS]
Strony tytułowe [Title pages]pobierz/wyświetl
LAUDACJA
Emil W. Pływaczewski; Nadanie tytułu doctora honoris causa profesorowi Brunonowi Hołystowi [Giving Honorary Doctorate to Professor Brunon Hołyst]pobierz/wyświetl
Brunon Hołyst; Refleksje o przestępczości [Reflections on Crime]pobierz/wyświetl
Ekonomia i finanse [Economy and Finances]
Roman Goryszewski; Wokół poglądów na rolę pieniądza w gospodarce w historii i teorii ekonomii (Część IV: Koncepcje pieniądza wybranych ekonomistów klasycznych) [Views on the Role of Money in the History and Theory of Economics. (Part 4: Some Ideas Concerning Money Among Selected Classical Economists)]pobierz/wyświetl
Barbara Pawłowska; Rozwój instytucji kredytowych a wzrost gospodarczy – teoretyczne rozważania nad interakcjami [Development of Credit Institutions and Economic Growth – Theoretical Reflections over Interactions]pobierz/wyświetl
Roman Lusawa; Teoria korzyści komparatywnych w świetle skutków traktatu Methuena [Theory of Comparative Advantages with the Background of Methuen’s Treaty’s Results] pobierz/wyświetl
Rentowność rynku żywności ekologicznej [Profit Market Organic Food]pobierz/wyświetl
Prawo i zarządzanie [Law and Management]
Lech Jaczynowski; Vox populi vox Dei [Vox populi, vox Dei]pobierz/wyświetl
Grzegorz Wielgosiński; Dlaczego spalarnia odpadów? [Waste Incineration Plant, Why?]pobierz/wyświetl
Marian Mroziewski; Konkurencyjność podmiotów we współczesnej gospodarce rynkowej [Competiteness of Economic Entities in Contemporary Market Economy]pobierz/wyświetl
Andrzej Grzebieniak; Orientacja na wartość w zarządzaniu zakładem ubezpieczeń – aspekt programów lojalnościowych [Orientation Towards the Value in the Management of an Insurance Company – the Aspect of Loyalty Programmes]pobierz/wyświetl
Roman Lusawa; Encyklika Populorum progressio o popieraniu rozwoju ludów [Encyclical Populorum Progressio Concerning Supporting of Development of Peoples]pobierz/wyświetl
Informatyka i matematyka [Information Technologies and Mathematics]
Jerzy Kisielnicki; O potrzebie budowy zintegrowanego krajowego systemu informacji naukowo-technicznej (KSINT) [About the Necessity to Create Integrated National System of Scientific-Technical Information (KSINT)]pobierz/wyświetl
Jan Rusinek; Programowanie hybrydowe z przykładami zastosowania w dydaktyce [Hibrid Programming with its Examples in Didacticts]pobierz/wyświetl
Przegląd piśmiennictwa [Review of the Literature]
Elżbieta Mączyńska; Refleksje nad książką prof. Zdzisława Sadowskiego pt. „Przez ciekawe czasy” [Reflections on a Book by Zdzisław Sadowski Through Interesting Times”]pobierz/wyświetl
Justyna Witkowska; Recenzja Książki Andrzeja Grzebieniaka [A Review of “Reinsurance. Bases, Functions, Forms of Reinsurance Programs” by Andrzej Grzebieniak]pobierz/wyświetl
Ku czci [In Memory of]
Witold Kieżun; Pamięć o profesorze Jerzym Kurnalu [Memory of Professor Jerzy Kurnal]pobierz/wyświetl
Kongresy, konferencje, sympozja [Congresses, Conferences and Symposia]
Lukasz Wiater; Awans zawodowy nauczycieli – założenia a rzeczywistość [Teacher Professional Advancement]pobierz/wyświetl
Streszczenia w języku angielskim [Abstracts in English]pobierz/wyświetl
Informacja o autorach opracowań zamieszczonych w niniejszym numerze [Information on the Authors]pobierz/wyświetl

Komentowanie jest wyłączone.