Rocznik naukowy 2013

ROCZNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA w Ciechanowie[RESEARCH YEARBOOK Faculty of Management in Ciechanów]
Tom VII Zeszyt 1-4 (2013)
Całość[Whole]pobierz/wyświetl
SPIS TREŚCI[TABLE OF CONTENTS]
Strony tytułowe [Title pages]pobierz/wyświetl
LAUDACJE
Zengin Sergej Semënovič; Nadanie tytułu doktora honoris causa Państwowego Krasnojarskiego Uniwersytetu Kultury i Sztuki profesorowi doktorowi Stanisławowi Dawidziukowi [Awarding the Title Doctor Honoris Causa of Krasnodar State University of Culture and Art to Professor Doctor Stanisław Dawidziuk] pobierz/wyświetl
Radžab Radžabov Kučakovič; Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Tadżyckiego Państwowego Uniwersytetu Handlowego profesorowi Andrzejowi Buszko [Tajik State University of Commerce Doctor Honoris Causa to Professor Andrzej Buszko Celebration] pobierz/wyświetl
Stanisław Dawidziuk: Nadanie tytułu professora honorifcum Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie profesorowi nauk medycznych doktorowi habilitowanemu Vladimirowi Krčmery'emu [Awarding the Title of Professor Honorificum of Warsaw Management Academy to Professor of Medical Sciences Vladimír Krčméry] pobierz/wyświetl
Ekonomia i finanse [Economy and Finances]
Wiesław Szczęsny; Funkcja redystrybucyjna państwa w świetle podstawowych mierników rozwoju gospodarczego [Redistribution of National Income in the Light of the Indicators of Economic Development] pobierz/wyświetl
Marian Daniluk; Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (teoria i praktyka) [The Source of Financing Small and Medium-Sized Companies (Theory and Practice)] pobierz/wyświetl
Roman Goryszewski; Wokół poglądów na rolę pieniądza w historii i teorii ekonomii (część V: Poglądy na pieniądz Karola Marksa) [Around the Views on the Role of Money in the Economy in the History and Theory of Economics (Part v: Karl Marx’s Views on Money)] pobierz/wyświetl
Dorota Sitnik; Skuteczność polityki makroekonomicznej w ujęciu wybranych ekonomistów głównego nurtu i ekonomii keynesowskiej [The Efficiency of Macroeconomic Policy – the Approach of the Main Stream Economists and the Keynesian Economy] pobierz/wyświetl
Prawo i zarządzanie [Law and Management]
Dariusz Makiłła; Kontrola decyzji administracyjnych marszałka samorządu wojewódzkiego przewidzianych w prawie ochrony środowiska [The Control of Administrative Decisions Taken by Marshals of Voivodships Self-Government Within Environmental Protection Regulations] pobierz/wyświetl
Roman Lusawa; Sprzeciw Kościoła katolickiego wobec komunizmu i faszyzmu [Catholic Church Opposition to Communism and Fascism] pobierz/wyświetl
Katarzyna Szymańska; Przegląd poglądów na rolę komunikacji w organizacji [The Outline of view on the Role of Communication in Organization] pobierz/wyświetl
Informatyka i matematyka [Information Technologies and Mathematics]
Jan Rusinek; Warunkowa wartość oczekiwana zastosowana do oceny testów [Conditional Expected Value Applied for Tests Assessment] pobierz/wyświetl
Przegląd piśmiennictwa [Review of the Literature]
Adam Szafarczyk; Recenzja książki Mariana Daniluka „Rynki finansowe w zglobalizowanej gosporarce [The Review of Book by Marian Daniluk "Financial Markets in a Globalized Economy"] pobierz/wyświetl
Ku czci [In Memory of]
Agnieszka Król; Wspomnienie o doktorze Stanisławie Dłużniewskim [Memory of Doctor Stanisław Dłużniewski] pobierz/wyświetl
Kongresy, konferencje, sympozja [Congresses, Conferences and Symposia]
Mirosław Sułek, Lech Jaczynowski; IX Kongres Ekonomistów Polskich (odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych [9th Congress of Polish Economists (Explore The Nature and Causes of Economic Phenomena)] pobierz/wyświetl
Lech Jaczynowski; XIII Konferencja Prakseologiczno-Etyczna. "Nie Nieodpowie-dzialni" [13th Praxeological and Ethical Conference “Not Irresponsible”] pobierz/wyświetl
Streszczenia w języku angielskim [Abstracts in English]pobierz/wyświetl
Informacja o autorach opracowań zamieszczonych w niniejszym numerze [Information on the Authors]pobierz/wyświetl

Komentowanie jest wyłączone.