O czasopiśmie

Rocznik Naukowy Filii WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie powstał w roku 2007. Do tej pory ukazało sie 11 numerów. Rocznik zawiera artykuły z zakresu kierunków prowadzonych przez Filię i przedmiotów powiązanych z tymi kierunkami: w szczególności: ekonomia, finanse, zarządzanie, prawo, administracja, matematyka, informatyka. Autorami prac są pracownicy naukowi i doktoranci z wielu ośrodków akademickich oraz praktycy zajmujący się daną problematyką. W piśmie ukazują się też prace autorów z innych państw europejskich. Rocznik Naukowy Filii WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie stanowi czasopismo punktowane zgodnie z wykazem prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest indeksowane w bazie Index Copernicus International, BazEkon oraz BazHum. W 2015 roku w ewaluacji MNiSzW uzyskaliśmy 7pkt. (na liście B) oraz ICV 2016: 60,13 pkt. Artykuły tu publikujących Autorów są wprowadzone do POL-index.

Komentowanie jest wyłączone.