Opłaty za studia

Kwota czesnego studia I stopniaKwota raty miesięcznej (5 rat w semestrze)
Grupa 55 ACC

I – II sem 2200 zł

470 zł

III – IV sem 2300 zł

490 zł

V – VI sem 2400 zł

510 zł

Grupa 53 ACC

I – II sem 2000 zł

430 zł

III – IV sem 2100 zł

450 zł

V – VI sem 2200 zł

470 zł

Grupa 51 ACC

I – II sem 1900 zł

410 zł

III – IV sem 2000 zł

430 zł

V – VI sem 2100 zł

450 zł

Terminy płatności są następujące:

– dla płatności jednorazowej za semestr: do 05.10.2022 r. dla semestru zimowego

do 05.03. 2023 r. dla semestru letniego

– dla płatności miesięcznej 5 rat w terminach:

do 05.10.2022 r., do 05.11.2022 r., do 05.12.2022 r., do 05.01.2023 r., do 05.02.2023 r. dla semestru zimowego

do 05.03.2023 r., do 05.04.2023 r., do 05.05.2023 r., do 05.06.2023 r., do 05.07.2023 r. dla semestru letniego

Za datę płatności uważa się dzień wpływu na rachunek bankowy Uczelni (38 1500 1386 1213 8002 0944 0000) lub dzień wpływu do kasy Uczelni.

 

Komentowanie jest wyłączone.