grupa 53 ACC

Informacje ogólne

Praktyka realizowana jest w wymiarze 6 miesięcy (720 godzin zegarowych):

Semestr 3 – praktyka ogólna I etap – 2 miesiące (240 godzin)

Semestr 4 – praktyka kierunkowa II etap – 2 miesiące (240 godzin)

Semestr 5 – praktyka specjalnościowa III etap – 2 miesiące (240 godzin)

Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy.

Zakład pracy, w którym studenci odbywają praktyki zawodowe musi spełniać następujące kryteria:

prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego się o odbycie praktyki zawodowej;
zapewnia realizację praktyk zawodowych, zgodnych z kierunkiem studiów studenta, odbywającego praktyki zawodowe, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu ich realizacji;
zapewnia realizację celu praktyk, określonego w § 2 ust. 2 regulaminu praktyk;
przestrzega zasad bhp.

DOKUMENTACJA

SKIEROWANIE (załącznik nr 4) – student składa w dziekanacie, następnie podpisane przedstawia w zakładzie pracy, w którym realizuje praktykę.
UMOWA (załącznik nr 5) – zawierana jest między Uczelnią a zakładem pracy i stanowi warunek rozpoczęcia praktyki.
DZIENNIK PRAKTYK (załącznik nr 3) – student składa po odbyciu praktyki w dziekanacie.
FORMULARZ WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA (załącznik nr 2) – ocena dokonywana przez opiekuna praktyk zawodowych w zakładzie pracy, student składa po odbyciu praktyk w dziekanacie.
OŚWIADCZENIE (załącznik nr 6) – dla osoby pełniącej funkcję zakładowego opiekuna praktyk, student składa przed rozpoczęciem praktyk.

Komplet dokumentów po odbytej praktyce, student jest zobowiązany złożyć w dziekanacie do końca semestru zimowego.

UWAGA: W związku z tym, iż dzienniczek praktyk (załącznik nr 3) jest do pobrania w wersji edytowalnej, zaleca się jego uzupełnienie na komputerze.

UWAGA!!!
KAŻDY STUDENT PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Załączniki do pobrania:

1.Regulamin na profil Praktyczny od 2022-23Regulamin na profil Praktyczny od 2022-23
2.Załącznik nr 3 Dziennik praktyk + Zał. 2 Etap IZałącznik nr 3 Dziennik praktyk + Zał. 2 Etap I
3.Załącznik nr 4 Skierowanie na praktykiZałącznik nr 4 Skierowanie na praktyki
4.Załącznik nr 5 Umowa dwustronnaZałącznik nr 5 Umowa dwustronna
5.Załącznik nr 6 Oswiadcz. zaklad. opiekuna praktykZałącznik nr 6 Oswiadcz. zaklad. opiekuna praktyk
6.studenckie praktyki zawodowe Istudenckie praktyki zawodowe I

Komentowanie jest wyłączone.