Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy + Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Cel studiów

Przygotowanie uczestników, według standardów europejskich, do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do pracy w służbie BHP w aspekcie zaznajomienia z podstawami i metodami analizy i oceny ryzyka zawodowego, przewidywania i rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy a także ich eliminowania i zmniejszenia. Założeniem studiów jest, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności. Projekt kierowany jest do firm chcących wdrożyć systemy zarządzania wg norm OHSAS 18001, BS 8800 a także PN-N 18001. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie BHP daje uprawnienia do objęcia stanowisk od starszego inspektora ds.bezpieczeństwa i higieny pracy.

Adresaci

Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę w służbach BHP, jak i osób pracujących w nich od wielu lat. Studia są skierowane do osób pragnących uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką BHP, prawa pracy i zasad ergonomii pracy. Szczególnie polecane są dla pracowników zajmujących się problematyką BHP w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, przedstawicieli związków zawodowych oraz innych osób zainteresowanych prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze BHP np. działalnością szkoleniową, doradczą, ekspercką, audytorską, itp.

Zakres tematyczny studiów

 • Prawna ochrona pracy
 • Fizjologia pracy
 • Psychologia pracy
 • Socjologia pracy
 • Ergonomia
 • Ocena ryzyka zawodowego i zarządzanie bhp
 • Zagrożenia urazowe – mechaniczne, elektryczne w tym elektryczność statyczna i pola elektromagnetyczne
 • Zagrożenia chemiczne, fizyczne i biologiczne w środowisku pracy
 • Zasady stosowania ochron indywidualnych
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz ich dokumentowanie
 • Ekonomiczne i społeczne aspekty bhp
 • Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa
 • Zasady ratownictwa medycznego
 • Popularyzacja bhp oraz organizacja i metody szkolenia
 • Ochrona środowiska naturalnego, w tym poważne awarie przemysłowe

 Charakter studiów

Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedzielę.

Opłaty

Opłata wpisowa wynosi 300 zł (dla absolwentów WSM opłata wynosi 100 zł) Opłata za 1 semestr wynosi 1800 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studiów wynosi 3300 zł.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy dla osób zainteresowanych podniesieniem lub uzupełnieniem swoich kwalifikacji zawodowych. Powiatowy urząd pracy może pokryć nawet 100% kosztów studiów, o ile nie przekroczą one wartości 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:

Kontakt

Filia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie

Ul. Żórawskiego 5, 06-400 Ciechanów

Tel. (23)672 50 61

Konto do wpłat 38 1500 1386 1213 8002 0944 0000

Na dowodzie wpłaty prosimy podać:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Wybrany kierunek studium podyplomowego
 • Semestr lub opłata całościowa

Komentowanie jest wyłączone.