Executive Master of Business Administration (EMBA)

Executive Master of Business Administration (EMBA)

 

Cel studiów 

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi biznesu oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla. Program studiów EMBA pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego w obszarze zarządzania i biznesu. Absolwenci po zakończeniu studiów podyplomowych EMBA, zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Adresaci

Program studiów podyplomowych EMBA jest przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej, członków organów statutowych, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach min. zarządzanie finansami, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, media i PR oraz couching.

Absolwenci studiów podyplomowych EMBA nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie, rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności stając się tym samym renomowanymi specjalistami, ludźmi na drodze do sukcesu zawodowego. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie EMBA oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów badaczy i praktyków z Polski i zagranicy.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA nabywają spełnienie kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarzadzania mieniem państwowym )

Program Executive MBA składa się z następujących modułów:

 1. Zarządzanie strategiczne
 2. Zarządzanie kryzysowe
 3. Zarządzanie międzynarodowe
 4. Zarządzanie zmianami
 5. Strategia marketingowa
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) oraz zarządzanie osobiste
 7. PR & Social media i komunikacja społeczna
 8. Etyka biznesu
 9. Przywództwo & Coaching
 10. Zarządzanie projektami
 11. Protokół biznesowy
 12. Negocjacje i mediacje
 13. Prawo biznesowe
 14. Psychologia decyzji menedżerskich

 Charakter studiów

Studia podyplomowe doskonalące

  Czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedzielę. W ramach studiów organizowane jest 16 zjazdów. Każdy zjazd, to 20 godzin akademickich. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Opłaty

Opłata wpisowa w wysokości 500 zł. Opłata za 1 semestr wynosi 4500 zł.  Przy jednorazowej opłacie koszt studiów wynosi 8500 zł.

Wymagane dokumenty

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie studiów podyplomowych dla siebie lub pracowników w postaci dofinansowania przedsięwzięcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne na stronach www Powiatowych Urzędów Pracy właściwych dla siedziby pracodawcy.

Kontakt:

Filia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie

Ul. Żórawskiego 5, 06-400 Ciechanów

Tel: (23)672 50 61

 Konto do wpłat 38 1500 1386 1213 8002 0944 0000

Na dowodzie wpłaty prosimy podać:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Wybrany kierunek studium podyplomowego
 • Semestr lub opłata całościowa

Komentowanie jest wyłączone.