Menedżer sportu

Menedżer sportu

 

Sport obecnie pełni niezmiernie ważną rolę w każdej gospodarce zarówno rynkowej jak i finansowej. Sport kreuje ważne postawy społeczne. Jest alternatywą dla innych modeli spędzania wolnego czasu. Wyzwala także postawy przedsiębiorczości, kreatywności, współpracy w grupie.

Dzisiejszy sport traktowany jest jako typowa działalność gospodarcza generująca olbrzymie środki finansowe. Szereg dyscyplin w tym piłka nożna, koszykówka, boks przyjmuje się jako niezmiernie istotne do prowadzenia biznesu. Tym samym kluby sportowe należy traktować jako typowe przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej. Są one oceniane nie tylko przez pryzmat wyniku sportowego, ale także wyników ekonomicznych. Sport wymaga zatrudnienia profesjonalnych fachowców. Nie tylko dotyczy to trenerów, ale przede wszystkim menedżerów, osób odpowiednio przygotowanych do pełnienia swojej biznesowej roli.

W Polsce Prezesi Związków Sportowych biją na alarm, w klubach nie ma strategii i nie są określone jasno cele, a większość kadry zarządczej to byli zawodnicy lub działacze sportowi bez przygotowania merytorycznego.

 W polskich klubach, ale także w sporcie amatorskim ciągle brakuje osób z odpowiednimi kompetencjami, a co za tym idzie odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz postaw. Jest to jeden z poważnych braków, który uniemożliwia klubom krajowym skuteczną walkę konkurencyjną z klubami zagranicznymi.

Brak menedżerów o odpowiednich kompetencjach powoduje brak wyników sportowych i finansowych. Filia w Ciechanowie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie dedykuje studia podyplomowe dla menedżerów sportu.

Program studiów został przygotowany przez kadrę naukową posiadającą duże doświadczenie praktyczne i teoretyczne w zakresie zarządzania. Pasja do sportu oraz kilkudziesięcioletnie doświadczanie w zarządzaniu instytucjami działającymi w obszarze sportu dają gwarancję, że absolwenci będą posiadali wiedzę, kompetencję i zdolność do działania.

Program studiów:

 1. Sport jako gałąź gospodarki
 2. Teorie zarządzania
 3. Metody i techniki zarządzania z uwzględnieniem specyfiku sportu
 4. Marketing w sporcie
 5. Organizacja imprez masowych
 6. Budżetowanie klubów i jednostek sportowych /Dyscyplina budżetowa
 7. Zarządzanie finansami w usługach sportowych
 8. Współpraca klubów z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją centralną i w ramach unii europejskiej
 9. Projektowanie i programowanie inwestycji sportowych
 10. Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami pomocowymi
 11. Znaczenie sportu profesjonalnego, amatorskiego w gospodarce i na szczeblu regionalnym
 12. Sukcesy sportowe- wzory dobrych praktyk
 13. Współpraca jednostek sportowych z bankami
 14. Znaczenie marki w sporcie
 15. Bezpieczeństwo imprez masowych
 16. Zarządzania w sporcie na przykładzie klubów zagranicznych F.C. Porto, MU, Real Madryt, Barcelona, / Sport jako biznes

Charakter studiów

Studia podyplomowe doskonalące

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedzielę. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

Opłaty

Opłata wpisowa wynosi 300 zł (dla absolwentów WSM opłata wynosi 100 zł) Opłata za 1 semestr wynosi 1500 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studiów wynosi 2700 zł.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy dla osób zainteresowanych podniesieniem lub uzupełnieniem swoich kwalifikacji zawodowych. Powiatowy urząd pracy może pokryć nawet 100% kosztów studiów, o ile nie przekroczą one wartości 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:

Kontakt:

Filia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie

Ul. Żórawskiego 5, 06-400 Ciechanów

Tel: (23)672 50 61

Konto do wpłat 38 1500 1386 1213 8002 0944 0000

Na dowodzie wpłaty prosimy podać:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Wybrany kierunek studium podyplomowego

Semestr lub opłata całościowa

Komentowanie jest wyłączone.