Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie studentów z systemem zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych. Pozwoli to na swobodne poruszanie się w tematyce udzielania oraz pozyskiwania zamówień. Słuchaczom zostanie przekazana specjalistyczna wiedza połączona z praktycznymi umiejętnościami w tym zakresie.

Adresaci

Studia podyplomowe skierowane są dla nowicjuszy, którzy dopiero wchodzą w trudne zagadnienia zamówień publicznych jak i praktyków, zajmujących się od dawna tą dziedziną. Studia są atrakcyjną ofertą dla szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, jak i dla przedsiębiorców ubiegających się o publiczne zamówienia czyli dla zamawiających i wykonawców.

Program

 1. Wprowadzenie do zamówień publicznych
 2. Podstawy finansów publicznych
 3. Wybrane elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w nawiązaniu do zamówień publicznych
 4. Strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 5. Organizacja obsługi zamówień publicznych (w tym 50% zajęć to warsztaty)
 6. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym 50% zajęć to warsztaty)
 7. Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (w tym 50% zajęć to warsztaty)
 8. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne (w tym 50% zajęć to warsztaty)
 9. Zamówienia publiczne – studium przypadku (w tym 100% zajęć to warsztaty)
 10. Ocena ofert i dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym 50% zajęć to warsztaty)
 11. Umowy w sprawach zamówień publicznych (w tym 50% zajęć to warsztaty)
 12. Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych (w tym 50% zajęć to warsztaty)
 13. Partnerstwo publiczno-prywatne
 14. Zamówienia sektorowe
 15. System kontroli zamówień publicznych
 16. System zamówień publicznych w prawie UE
 17. Nowe podejście do 0 publicznych
 18. Egzamin

 Czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedzielę.

Opłaty

Opłata wpisowa wynosi 300 zł (dla absolwentów WSM opłata wynosi 100 zł) Opłata za 1 semestr wynosi 1700 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studiów wynosi 3200 zł.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy dla osób zainteresowanych podniesieniem lub uzupełnieniem swoich kwalifikacji zawodowych. Powiatowy urząd pracy może pokryć nawet 100% kosztów studiów, o ile nie przekroczą one wartości 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty

Kontakt

Filia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie

Ul. Żórawskiego 5, 06-400 Ciechanów

Tel: (23)672 50 61

 Konto do wpłat 38 1500 1386 1213 8002 0944 0000

Na dowodzie wpłaty prosimy podać:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Wybrany kierunek studium podyplomowego
 • Semestr lub opłata całościowa

 

 

Komentowanie jest wyłączone.